Elektronicka nástenka

Výzva na predloženie cenovej ponuky

OBEC PODVYSOKÁ

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu
Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení


1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Podvysoká
Sídlo:          Podvysoká č. 26, 023 57
Kontaktná osoba: Milan Matlák
IČO:          00314196
E- mail: obecnxdrv@mail.t-com.sk

2. Predmet cenovej ponuky - dodanie tovaru
Nákup 1 ks interaktívnej tabule QOMO pre MŠ

3. Názov cenovej ponuky
Cenová ponuka pre MŠ Podvysoká

4.Výsledok cenovej ponuky:objednávka
5.Lehota dodania: najneskôr 28. 2. 2013

6.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Obstarávateľ neposkytuje zálohu.Cenu  zaplatí objednávateľ na základe vystavenej faktúry.

7.Pokyny na predloženie cenovej ponuky:
Spôsoby doručenia cenových ponúk:
• Osobne: Obec Podvysoká č. 26, 023 57
• Poštou:   Obec Podvysoká č. 26, 023 57

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a eurách s DPH do termínu 31. 1. 2013 do 09,00 hod.. 
Obálka s vloženou ponukou musí obsahovať údaje:
Adresu a obchodné meno uchádzača
Označenie „Cenová ponuka pre MŠ Podvysoká

8.Obsah ponuky

Cenová ponuka pre MŠ Podvysoká
Popis Počet ks Cena za  kus bez DPH Cena za  kus s DPH
Interaktívna tabuľa QOMO pre materské školy
Vlastnosti:
• Ergonómia vhodná pre deti do 10 rokov
• Uhlopriečka 70/178 cm, pomer strán 4:3
• Magnetický a popisovateľný povrch
• Ovládanie tabule prstom alebo perom
• „Rýchle“ tlačidlá po bokoch a na spodnom okraji tabule
• Uzatvárací aktívny panel (so senzormi na perá) 
  1 ks 
Spolu v EUR s DPH   

9.Otváranie obálok: 31.1.2013 na adrese podľa bodu 1) (neverejné)

10.Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

        1. Najnižšia cena - € s DPH – 100%.

11. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom oznámený výsledok hodnotenia ponúk, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia ponuky. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a následne bude vystavená objednávka.


        Milan Matlák
       Starosta obce


Kalendár:

September 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
meniny má: Ľudmila

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: