Elektronicka nástenka

Pozvánka

P O Z V Á N K A

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam štvrté riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa

11.12.2012,  t.j. utorok o 15.00 hod.
v miestnosti obecného úraduProgram zasadania:


1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prejednanie upozornení prokurátora
5. Schválenie VZN 1  až  9
6. Úprava rozpočtov obce,  PVS, ZŠ, ŠJ a ŠKD
7. Schválenie rozpočtov obce, PVS, ZŠ, ŠJ a ŠKD
8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacieho procesu MŠ
9. Schválenie inventarizačných komisii a ich predsedov
10. Rôzne prejednanie žiadosti občanov
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Žiadam poslancov OZ o dochvíľnosť, ktorá je bezpodmienečne povinná a nutná. Kalendár:

September 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
meniny má: Ľudmila

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: