Elektronicka nástenka

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Podvysoká


„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Podvysoká“ 

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Doba realizácie: 04/2013 – 12/2014
Miesto realizácie: obec Podvysoká
Názov a sídlo prijímateľa: obec Podvysoká, 023 57 Podvysoká č. 26 

         Cieľom projektu bolo rekonštrukciou a modernizáciou sústavy verejného osvetlenia 
doplniť existujúcu sústavu a zabezpečiť jej energetickú a finančnú efektívnosť. Zabezpečením 
dobrej viditeľnosti a zrakovej pohody všetkých užívateľov a zvýšením bezpečnej cestnej i pešej 
premávky bude skvalitnený život v obci. Bolo vymenených 150 existujúcich svietidiel za svietidlá 
spĺňajúce najnovšie normy na osvetlenie komunikácií - moderné, energeticky úsporné svietidlá 
s nulovými svetelnými emisiami. Svetelná sústava bola doplnená o 55 nových svietidiel, ktoré 
zabezpečia splnenie noriem STN.
         Vďaka rekonštrukcii osvetľovacej sústavy boli dosiahnuté úspory energie vo výške 
120,708 GJ/rok (t.j. 603,54 GJ/5 rokov), čo predstavuje zníženie nákladov na elektrickú energiu, 
použitú na osvetlenie obce, o 49,2 %. Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv aj 
na zníženie CO2 o 12,808 ton/rok. Celkové náklady projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia 
v obci Podvysoká boli vo výške 214 893,36 EUR. Projekt bol podporený v rámci operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR), prostredníctvom fondu 
ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 180 442,08 EUR, náklady obce sú vo 
výške 13 222,80 EUR. 

         Riadiacim orgánom pre OP KAHR je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským 
orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

            INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI 

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s
www.economy.gov.sk
http://www.siea.gov.sk  


         

Stav pred realizáciou projektu:
 
 

Stav po realizácii projektu:
 

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Richard

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: