Elektronicka nástenka

Výberové konanie na obsadenie funkcie
Výberové konanie na obsadenie funkcie – vedúci Príspevkovej organizácie Obce Podvysoká 10.06.2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu
Obec Podvysoká Vás z dôvodu hospodárneho využitia pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu obce v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiada o predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky : „Prestavba vozidla Mecedes Benz Sprinter 313 CDI na hasičský špeciálny automobil“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu
Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení

Pozvánka
Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam štvrté riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa
11.12.2012, t.j. utorok o 15.00 hod

VZN na rok 2013
Návrh VZN na rok 2013.

Cintorínsky poplatok
V zmysle § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve dovoľujeme si Vás upozorniť, že uplynie lehota, na ktorú máte zaplatený nájom hrobového miesta v Obci Podvysoká.

«      1   |   2   

Kalendár:

Február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
meniny má: Jaromír

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: