Žiadosti

Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad
Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2019
doc Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2019
pdf Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2019
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – rozkopávka
doc Žiadosť o povolenie
pdf Žiadosť o povolenie
Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku
Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2018
doc Žiadost o odpustenie poplatku 2018
pdf Žiadost o odpustenie poplatku 2018
Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku
Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2017
doc Žiadosť o odpustenie poplatku 2017
pdf Žiadosť o odpustenie poplatku 2017
Žiadosť
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
pdf Žiadosť
doc Žiadosť
Sociálna služba
Čo treba k posúdeniu na sociálnu službu : vypísaná žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, lekárky nález, vyhlásenie o majetkových pomeroch, potvrdenie o príjme / dôchodku
doc Žiadosť o posúdenie
pdf Žiadosť o posúdenie
doc Lekársky nález
pdf Lekársky nález
doc Vyhlásenie o majetku
pdf Vyhlásenie o majetku
Výrub drevín
Vyruby drevin sa uplatňuju len vo výnimočnych a odovodnenych prípadoch. Ich realizacia je finálnym, a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.
pdf Výrub drevín - Informácie
doc Výrub drevín - Oznámenie
pdf Výrub drevín - Oznámenie
doc Výrub drevín - Žiadosť
pdf Výrub drevín - Žiadosť
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
doc Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z. stavby
doc Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
doc Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
doc Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.
doc Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.
doc Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.
Žiadosť o stavebné povolenie.
doc Stavebné povolenie
doc Prílohy k stavebnemu povoleniu
Splnomocnenie
doc Splnomocnenie
Trvalý pobyt
doc Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.
doc Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie drobnej stavby.
doc Ohlásenie drobnej stavby (22)
pdf Ohlásenie drobnej stavby (22)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (FO).
doc Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
doc Žiadosť
pdf Žiadosť
Čestné prehlásenie
doc Čestné prehlásenie

Kalendár:

Január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Dalibor

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: