Aktuality

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

VYHLÁSENIE
MIMORIADNEJ
SITUÁCIE


V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti - pretrvávajúce nepriaznivé počasie - snehová kalamita na území obce a pôsobenie jej následkov na život, zdravie a majetok, obec Podvysoká podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

dňa 15.01.2019 o 8:00 hod na území obce Podvysoká

mimoriadnu situáciu.

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonané opatrenia na znižovane rizík ohrozenia, činnosti nevyhnuté na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku – vykonávaním záchranných prác.

Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

-informovať odbor CO OÚ Čadca,
-zabezpečiť prístup k jednotlivým zastávkam SAD a zastávke ŽSR,
-sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby,
-sprístupniť miestne komunikácie v neprístupných lokalitách,
-sprístupniť chodník pre chodcov vedený popri ceste II/487,
-krízový štáb v spolupráci s OÚ Podvysoká bude koordinovať záchranné práce, monitorovať záchranné práce a prijímať účinné opatrenia na predchádzanie škôd a odstránenie vzniknutých následkov.

Tieto vyhlásenia nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia.


V Podvysokej 15.01.2019

JUDr. Ján Opial
starosta obce

>>>>>>>>>>>>Originál k stiahnutiu <<<<<<<<<<<<


Kalendár:

September 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
meniny má: Ľudmila

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: