Aktuality

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, Podvysoká 354, 023 57

   
    

V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, sa zapojila obec Podvysoká do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“. Obec Podvysoká podala projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, Podvysoká 354, 023 57“. Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke materskej školy v obci Podvysoká. Materská škola v obci Podvysoká je jedinou materskou školou v obci a jej kapacity sú každoročne naplnené. Objekt svojimi parametrami nespĺňa požiadavky normy na energetické kritérium. Je potrebné zrealizovať úpravy stavebných konštrukcií tak, aby objekt po komplexnej úprave spĺňal požiadavky noriem ako na hygienické, tak aj na energetické kritérium. Vzhľadom na nevyhovujúci tepelný odpor všetkých plôch obvodného a strešného plášťa, pre zníženie energetickej náročnosti budovy je potrebné jeho zateplenie pre dosiahnutie vhodných tepelno-technických a energetických parametrov. Plošným zateplením a výmenou drevených exteriérových výplní otvorov za plastové dosiahneme splnenie požiadavky normy na energetické kritérium a zabezpečíme zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Podvysoká. Projekt bol úspešný a v súčasnej dobe prebieha jeho realizácia. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 260 879, 11 € - z toho Ministerstvo životného prostredia poskytne finančnú podporu z Európskej únie (NFP) max. do výšky 247 835,15 € a Obec Podvysoká sa bude spolupodieľať na financovaní 5%, čo predstavuje sumu 13 043,96 €. Začiatok realizácie aktivít sa uskutočnil 16. 07. 2018.


Kalendár:

Január 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
meniny má: Tamara

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: