Aktuality

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, Podvysoká 354, 023 57

   

                                                       

Pokyny pre webové sídlo prijímateľa

Prijímateľ, ktorý má webové sídlo, je povinný na tomto webovom sídle uverejniť názov
projektu; krátky opis projektu zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov a zdôrazní finančnú podporu z Únie vrátane uvedenia kontrahovanej výšky NFP.
Na webovom sídle prijímateľa musia byť uvedené minimálne tieto informácie: ( Poslala som nižšie)
•znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu. Znak Únie a odkaz na Úniu sú pri návšteve webového sídla viditeľné v rámci plochy zobrazenej digitálnym zariadením bez toho, aby sa používateľ musel posúvať na webovom sídle smerom nižšie;
•odkaz na príslušný fond:
-pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
-pre KF: „Kohézny fond“,
-v prípade ak je projekt financovaný zviacerých fondov: „EŠIF“.
Odkaz na príslušný fond je viditeľný na tom istom webovom sídle a je viditeľný v rámci plochy zobrazenej digitálnym zariadením bez toho, aby sa používateľ musel posúvať na
stránke smerom nižšie.
•vyobrazené logo OP KŽP v súlade s prílohou č. 1 tohto manuálu

Text:
V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, sa zapojila obec Podvysoká do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“. Obec Podvysoká podala projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, Podvysoká 354, 023 57“. Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke materskej školy v obci Podvysoká. Materská škola v obci Podvysoká je jedinou materskou školou v obci a jej kapacity sú každoročne naplnené. Objekt svojimi parametrami nespĺňa požiadavky normy na energetické kritérium. Je potrebné zrealizovať úpravy stavebných konštrukcií tak, aby objekt po komplexnej úprave spĺňal požiadavky noriem ako na hygienické, tak aj na energetické kritérium. Vzhľadom na nevyhovujúci tepelný odpor všetkých plôch obvodného a strešného plášťa, pre zníženie energetickej náročnosti budovy je potrebné jeho zateplenie pre dosiahnutie vhodných tepelno-technických a energetických parametrov. Plošným zateplením a výmenou drevených exteriérových výplní otvorov za plastové dosiahneme splnenie požiadavky normy na energetické kritérium a zabezpečíme zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Podvysoká. Projekt bol úspešný a v súčasnej dobe prebieha jeho realizácia. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 260 879, 11 € - z toho Ministerstvo životného prostredia poskytne finančnú podporu z Európskej únie (NFP) max. do výšky 247 835,15 € a Obec Podvysoká sa bude spolupodieľať na financovaní 5%, čo predstavuje sumu 13 043,96 €. Začiatok realizácie aktivít sa uskutočnil 16. 07. 2018.

Kalendár:

Marec 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
meniny má: Víťazoslav

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: