Aktuality

Obecný úrad Podvysoká

Obecný úrad PodvysokáV Podvysokej, dňa 23. 8. 2018
P O Z V Á N K A

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam štvrté riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa
11. 9. 2018, t. j. utorok o 15.00 hod.v miestnosti obecného úradu

Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Upozornenie prokurátora - prerokovanie nedostatkov kontroly na úseku sociálnej starostlivosti
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
6. Úprava rozpočtu obce, PVS
7. Prejednanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Výročnej správy obce za rok 2017
8. Informácia o postupe investičných akcií na rok 2018
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Žiadam poslancov OZ o dochvíľnosť, ktorá je bezpodmienečne povinná a nutná.

Milan Matlák starosta obce

Kalendár:

Január 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
meniny má: Tamara

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: