Aktuality

Komunálne voľby 2018

Obec Podvysoká


podľa § 16 ods. 9 zákona č. 346 /1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu zverejnenia oznámenia má obec Podvysoká: 1336 obyvateľov
UZNESENIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAV Podvysokej zo dňa 26. 6. 2018 číslo 20 /2018


Obecné zastupiteľstvo k bodu 9. Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2018-2022

A/ SCHVAĽUJE:

1. V zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Podvysoká na celé volebné obdobie 2018 – 2022.

2. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce Podvysoká na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok.

3. OZ obce Podvysoká určuje pre komunálne voľby 2018 jeden volebný obvod s počtom poslancov 9 na volebné obdobie 2018-2022.


 

Kalendár:

Január 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
meniny má: Tamara

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: