Aktuality

Zrealizované a pripravované investičné akcie obce Podvysoka

Zrealizované investičné akcie obce Podvysokej v roku 2017:

1) Výstavba chodníka pre chodcov v súbehu cesty II/487 úseku od nákupného strediska COOP Jednota po pohostinstvo Pod Lipou. Stavba skolaudovaná a odovzdaná do užívania.
2) Výstavba pódia pre kultúrne podujatia v areáli futbalového ihriska. Stavba skolaudovaná a odovzdaná do užívania.
3)Položenie asfaltového krytu odstavných plôch v areálu futbalového ihriska.
4) Výstavba multifunkčného ihriska s mantinelmi a osvetlením pre florbal, hokej a korčulovanie. Stavba skolaudovaná a odovzdaná do užívania.
5) Výstavba kamerového systému na monitorovanie verejných priestranstiev. Zriadením kamerového systému sa zvýšila bezpečnosť pri ochrane majetku a zdravia našich občanov.Príprava investičných akcií, ktoré obec zrealizuje v roku 2018:

1) Výstavba urnovej steny a rekonštrukcia chodníkov v areáli cintorína
2) Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom, mantinelmi a osvetlením pre večerné využitie. Multifunkčné ihrisko bude mať široké využitie pre športy minifutbal, volejbal a nohejbal.
3) Výstavba detských ihrísk v areáli futbalového ihriska a pri Materskej škole.
4) Výstavba chodníka pre chodcov v súbehu cesty II/487 úsekov 2 a 3 na Nižnom konci obce u Trlíkov s napojením na zhotovený úsek chodníka pri rodinnom dome p. Vrábela. Úsek 1, ktorý riešil výstavbu chodníka na Vyšnom konci u Hroši od autobusovej zastávky v súbehu cesty II/487 popri rodinných domov a pohostinstva po miestnu komunikáciu do horného pľacu, bol z projektu vylúčený a realizovať sa nebude. Dôvodom vylúčenia tohto úseku z projektu je neochota niektorých vlastníkov dotknutých pozemkov, že obci aj po viac ako ročnom vyjednávaní odmietli odpredať nevyhnutnú časť pozemkov, ktoré boli potrebné pod výstavbu chodníka. Nerealizácia uvedeného úseku chodníka pre chodcov je na škodu tunajších občanov najmä chodcov, ktorí budú naďalej ohrozovaní vozidlami ustavične sa rozširujúcej dopravnej premávky v tomto nebezpečnom úseku , zúženej štátnej cesty s dvoma nebezpečnými zákrutami , kde takmer pravidelne vznikajú dopravné nehody.
5) Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. V rámci rekonštrukcie sa vymení krov a krytina strechy, výmena okien, zateplenie obvodových múrov, odstráni sa teplárensky komín, výmena 3 ks dverí za segmentové s elektrickým pohonom a nadstavbou sa v podkroví vytvorí zasadacia miestnosť.

V rámci prípravných prác na realizácií uvedených stavieb sa vyhotovujú projektové dokumentácie, potrebné vyjadrenia od dotknutých orgánov, stavebné povolenia, výberu dodávateľov, tak , aby aj napriek množstvu, ale i náročnosti pripravovaných stavieb mohli byť stavby ukončené ešte v tomto volebnom období do konca roku 2018.

Kalendár:

August 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Ľudovít

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: