Aktuality

Dotazník

Vážená pani, vážený pán, vážení občania obce Podvysoká,

 
obec Podvysoká chce aj v nasledujúcom programovacom období na roky 2014 – 2020 úspešne využívať možnosti financovania rozvojo¬vých projektov z fondov EÚ. K tomu obec potrebuje mať v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR).

Dotazník, ktorý ste dostali do rúk, je súčasťou spracovania PHSR obce Podvysoká na roky         2014 – 2020. Va¬šimi odpo¬veďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a poskytnete pohľad na Vaše názory, pos¬trehy a návrhy na zlep¬šenie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Preto vás na základe uvedeného v záujme objektívnosti a komplexnosti daného zámeru prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave týchto podkladov.

Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej straté¬gie obce Podvysoká.

Dotazník v elektronickej forme je k dispozícii na  www.podvysoka.sk, prípadne Vám ho vieme zaslať e-mailom na vyžiadanie na adrese manazer1@rrakysuce.sk.

Ďakujeme Vám za čas strávený vypĺňaním dotazníka.

Obec Podvysoká, RRA Kysuce

>>> Dotazník - na stiahnutie <<<

Kalendár:

Január 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
meniny má: Alfonz

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: