Aktuality

Zasadnutie Krízového štábu Obce Podvysoká

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu Obce Podvysoká, konaného dňa 12.03.2020 14:00 hod v kancelárii starostu obce Podvysoká  

  Dňa 12.03.2020 o 14.00 hod bol starostom Obce Podvysoká JUDr. Jánom Opialom zvolaný Krízový štáb Obce Podvysoká /ďalej len KŠ/ v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území Obce Podvysoká pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej republiky. V Obci Podvysoká do tejto chvíle neevidujeme potvrdený prípad tohto ochorenia, napriek tomu Obec Podvysoká podniká preventívne opatrenia.

     Úvodom rokovania KŠ starosta obce informovala o tom, aké opatrenia ohľadom koronavírusu boli v obci už vykonané – informovanie obyvateľov obce na webovej stránke obce, na informačnej tabuli obce. Bolo zverejnené číslo infolinky, na ktoré je možné sa obrátiť v prípade podozrenia na ochorenie koronavírusom. Taktiež boli zverejnené dostupné letáky a priebežne sa komunikovalo s riaditeľmi škôl na prísne dodržiavanie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

   

Dnes 12.03.2020 boli prijaté nasledovné opatrenia:

Kultúra, šport, verejné podujatia

- zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podvysoká s platnosťou ihneď až do odvolania,

- zatvorenie obecnej knižnice s platnosťou ihneď až do odvolania,

- v zmysle Rozhodnutia č. OLP/2405/84443 Úradu verejného zdravotníctva SR sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne ihneď až do 23.03.2020,

- riadiť sa vydanými usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú priebežne zverejňované na web stránke www.uvzsr.sk

 

Školstvo  

- rušia sa všetky prenájmy telocvične a iných miestnosti v školách s platnosťou ihneď do odvolania,

- rušia sa všetky skupinové vyučovania – záujmové krúžky s platnosťou ihneď do odvolania,

- rušia sa všetky plánované predstavenia a vystúpenia žiakov s platnosťou ihneď od odvolania,

- v zmysle Rozhodnutia č. OLP/2405/84443 Úradu verejného zdravotníctva SR sa rušia všetky výcviky, výlety a exkurzie

- krízový štáb obce  rozhodol o prerušení vyučovacieho procesu v Základnej  škole Podvysoká a Materskej škole Podvysoká, a to od piatku 13.03.2020 až do odvolania Ústredným krízovým štábom SR,

- krízový štáb  obce rozhodol o pozastavení prevádzky Školskej jedálne počas doby prerušenia vyučovacieho procesu v Základnej  škole Podvysoká a Materskej škole Podvysoká,

 

Obecný úrad Podvysoká

- zabezpečuje pre svojich zamestnancov dezinfekčné a ochranné pracovné prostriedky,

- zrušené sú všetky školenia, služobné cesty,

- pre verejnosť sa odporúča platenie daní a iných poplatkov elektronickou formou,

- na obecnom úrade bude zavedený obmedzený režim pre stránky a odporúčaná je telefonická a elektronická komunikácia,

- všetky kultúrno-športové podujatia organizované Obcou Podvysoká sú až do odvolania zrušené,

 

Ostatné

- riadiť sa Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR, t.j. povinná 14-dňová karanténa pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín,

- budú oslovené obchodné reťazce a podnikatelia na území Obce Podvysoká k zvýšenej dezinfekcii nákupných vozíkov a košíkov,

- odporúčania zamestnávateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na potrebu prijatia opatrení v súvislosti s predchádzaním ochoreniu /dezinfekcia, zabezpečenie ochranných prostriedkov pre zamestnancov/,

- Obec Podvysoká nariadila zrušenie výročných členských schôdzí záujmových organizácií naplánovaných v mesiaci marec 2020,

- s platnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 sa nesmú na území Slovenskej republiky sláviť verejné bohoslužby – takto o tom rozhodla Konferencia biskupov Slovenska s tým, že bohoslužby budú vysielať cez rozhlas, televíziu alebo cez internet. Spovedania sa obmedzenie netýka.

 

     Ďalšie zasadnutie Krízového štábu Obce Podvysoká bude zvolané podľa potreby a ďalších dostupných informácií.

BUĎME ZODPOVEDNÍ!

 

     Obec Podvysoká bude naďalej situáciu monitorovať a v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR aktualizovať informácie a prijímať potrebné opatrenia.

 

     Zároveň vyzývame občanov, aby dali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovali aktuálny vývoj. Taktiež, aby zvážili vycestovanie do Českej republiky, ak to nie je potrebné.

 

     Viac informácií nájdete na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Miroslava

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: