Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 
P O Z V Á N K A

 

V zmysle s §13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam  mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa  20. 03. 2019 (streda) o  15.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

   Navrhovaný program zasadnutia:

 

1.     Otvorenie
2.     Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3.     Schválenie zmluvy s víťazným uchádzačom – „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“.
4.     Schválenie Dodatku č. 1 - Mandátnej  zmluvy s Advokátskou kanceláriou JUDr. Strapáč Peter, PhD.
5.     Rôzne
6.     Návrh na uznesenie
7.     Záver

                                                                                                        

 

 

Kalendár:

Január 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
meniny má: Zora

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: