Aktuality

Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A


Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam tretie riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa
22. 8. 2017, t.j. utorok o 15.00 hod. v miestnosti obecného úradu.

Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozbor hospodárenia za I. polrok 2017 obce, PVS, ZŠ, ŠJ, ŠK a auditu UZ.
5. Úprava rozpočtu
6. Správa o investičných akciách obce
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Žiadame poslancov OZ o dochvíľnosť, ktorá je bezpodmienečne povinná a nutná.Kalendár:

Marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Vieroslava

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: