Aktuality

Obecný úrad Podvysoká

Obecný úrad PodvysokáPodľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam tretie riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa
11. 8. 2015, t.j. utorok o 15.00 hod. v miestnosti obecného úradu.

Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozbor hospodárenia za I. polrok 2015 obce, PVS, ZŠ, ŠKD a ŠJ
5. Úprava rozpočtu obce
6. Prejednanie upozornenia prokurátora upraviť zoznam evidencie žiakov
7. Informácia o realizácií investičných akcií v obci
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Žiadam poslancov OZ o dochvíľnosť, ktorá je bezpodmienečne povinná a nutná.


                                                                                                                        Milan Matlák
                                                                                                                       starosta obce

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Miroslava

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: