Dokumenty OCU

Prevádzkový posriadok pohrebiska a domu smútku na území obce Podvysoká
Obecné zastupiteľstvo v Podvysokej schválilo na svojom zasadnutí tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území Obce Podvysoká a tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecne záväzného nariadenia č.3 /2019 o pohrebníctve.
pdf Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území obce Podvysoká
Prevádzkový poriadok kolumbária v obci Podvysoká
Prevádzkový poriadok kolumbária v obci Podvysoká v zmysle § 18, ods. 2) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve podlieha schváleniu Obcou Podvysoká formou všeobecne záväzného nariadenia.
pdf Prevádzkový poriadok kolumbária v obci Podvysoká
Kalendár zberov 2020
Kalendár zber odpadu na rok 2020
pdf Kalendár zberov 2020
xls Kalendár zberov 2020
Rozpočet obce Podvysoká 2020-2022
Rozpočet obce Podvysoká
xlsx Rozpočet 2020-2022
pdf Rozpočet 2020-2022
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko a.s.
pdf Zmluva o grantovom účte
Rozpočet obce Podvysoká na rok 2019 - 2021
Rozpočet 2019
xlsx Rozpočet obce Podvysoká na rok 2019-2021
Záverečný účet Obce Podvysoká
Záverečný účet Obce Podvysoká za rok 2018
pdf Záverečný účet Podvysoká 2018
Program odpadového hospodárstva Sobce Podvysoká na roky 2016–2020
Obec Podvysoká zabezpečuje na svojom území všetky povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch), najmä z ustanovenia § 81 a následne zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích právnych predpisov vydaných na jeho základe.
pdf POH Podvysoká
Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb
Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z
pdf Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb
Kalendár zberov a prepráv na rok 2019
Obec Podvysoká
xls Kalendár Zberov Povysoká 2019
pdf Kalendár Zberov Povysoká 2019 PDF
GDPR
Poskytovanie infromácií dotknutím osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z.z.
pdf 16-GDPR - Splnenie informačnej povinnosti
pdf Informačná povinnosť - 2018 - Obec Podvysoká
pdf Informačná povinnosť - 2018 - Obec Podvysoká-ZSČ
pdf Splnenie informačnej povinnosti volby Podvysoká.pdf
pdf Informačna povinnost Podvysoká 2019
Záverečný účet Obce Podvysoká
Záverečný účet Obce Podvysoká za rok 2017
pdf Záverečný účet 2017
Kalendár zberov a prepráv na rok 2018
Obec Podvysoká
xls Kalendar zberov a preprav Podvysoka 2018
pdf Kalendar zberov a preprav Podvysoka 2018
Rozpočet 2018
Rozpočet obce Podvysoká na rok 2018
xlsx Rozpočet 2018-2020
Záverečný účet Obce
Záverečný účet Obce Podvysoká za rok 2016
pdf Záverečný účet 2016
Záverečný účet
Záverečný účet obce Podvysoká za rok 2016
pdf Záverečný účet za rok 2016
Kalendár zberov a prepráv na rok 2017
Obec Podvyoká
pdf Kalendár zberov a prepráv 2017 pdf
xls Kalendár zberov a prepráv 2017 xls
Rozpočet 2017
Rozpočet obce Podvysoká na rok 2017
xlsx Rozpočet 2017
xlsx Rozpočtové opatrenie 4
Záverečný účet Obce
Záverečný účet Obce 2015
pdf Záverečný účet Obce 2015
PHSR obce Podvysoká
Program hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja obce Podvysoká na roky 2015-2022
pdf PHSR Podvysoká
Rozpočet 2016
Rozpočet
xls Rozpočet 2016
Kalendár zberov a prepráv 2016
Kalendár zberov a prepráv 2016 pre obec Podvysoká
xls Kalendár zberov a prepráv 2016
pdf Kalendár zberov a prepráv 2016
Organizačný poriadok
Organizačný poriadok Obecného úradu Podvysoká.
pdf Organizačný poriadok obce Podvysoká
Záverečný účet 2014
Záverečný účet obce za rok 2014
pdf Záverečný účet 2014
Kolaudačné rozhodnutie
Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry v obci Podvysoká SO 02,SO 04, SO 09
pdf Kolaudacia SO 02, SO 09
pdf Kolaudacia SO 04
Kalendár zberov a preprár odpadu na rok 2015 pre Obec Podvysoká
pdf Kalendár zberov a preprár odpadu na rok 2015 pre Obec Podvysoká
xls Kalendár zberov a preprár odpadu na rok 2015 pre Obec Podvysoká
Rozpočet 2015
pdf Rozpočet 2015
xls Rozpočet 2015
Voľby 2014
Oznámenie o voľbách do orgánov samosprávy obce
pdf Oznámenie
pdf Kandidáti na poslancov OZ
pdf Kandidáti na starostu
pdf Výsledky voľby poslancov OZ
pdf Výsledky voľby starostu obce
pdf Zápisnica z volieb 2014
pdf Zapisnica 25.9.2014
pdf Zapisnica 26.9.2014
Návrch záverečného učtu obce 2013
pdf Návrch obec Podvysoká 2013
Osobitné obchodné podmienky
Osobitné obchodné podmienky k Obchodnej verejnej súťaži č. 1/2014
doc Osobitné obchodné podmienky
Formular
Formular o zabezpečení starostlivosti od 1.2. 2014
doc Formulár
Verejné obstarávanie
pdf Verejné obstarávanie
pdf Verejné obstarávanie 1
Rozpočet na rok 2014
Návrh rozpočtu obce Podvysoká na roky 2014-2016
xls Rozpočet 2014
xls Rozpočtové opatrenia č.1/2014
Dotazník
Dotazník pre prípravu a spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podvysoká
doc Dotazník
Rozpočet na rok 2013 - 2015
Navrh rozpočtu na rok 2013
xls Rozpočet 2013
Rozpočet
Rozpočet obce Podvysoká
doc Rozpočet 2009-2011
doc Rozpočtové opatrenia v roku 2009
doc Rozpočet obce Podvysoká na roky 2011 - 2013
doc Rozpočtové opatrenie č. 1 2012
Sociálna služba
Čo treba k posúdeniu na sociálnu službu : vypísaná žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, lekárky nález, vyhlásenie o majetkových pomeroch, potvrdenie o príjme / dôchodku
doc Lekárky nález
doc Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
doc Vyhlásenie o majetkových pomeroch
Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2010
Výsledky volieb 2010
xls Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2010

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Izidor

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: