Uznesenia OZ

Uznesenia OZ 12.02.2020
Uznesenia z prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.02.2020 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.1
pdf Uznesenie OZ č.2
pdf Uznesenie OZ č.3
pdf Uznesenie OZ č.4
pdf Uznesenie OZ č.5
pdf Uznesenie OZ č.6
pdf Uznesenie OZ č.7
pdf Uznesenie OZ č.8
pdf Uznesenie OZ č.9
pdf Uznesenie OZ č.10
pdf Uznesenie OZ č.11
Uznesenia OZ 11.12.2019
Uznesenia zo šiesteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.12.2019 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.70
pdf Uznesenie OZ č.71
pdf Uznesenie OZ č.72
pdf Uznesenie OZ č.73
pdf Uznesenie OZ č.74
pdf Uznesenie OZ č.75
pdf Uznesenie OZ č.76
pdf Uznesenie OZ č.77
pdf Uznesenie OZ č.78
pdf Uznesenie OZ č.79
pdf Uznesenie OZ č.80
pdf Uznesenie OZ č.81
Uznesenia OZ 25.11.2019
Uznesenia z mimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.11.2019 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.67
pdf Uznesenie OZ č.68
pdf Uznesenie OZ č.69
Uznesenia OZ 30.10.2019
Uznesenia zo štvrtého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.10.2019 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.55
pdf Uznesenie OZ č.56
pdf Uznesenie OZ č.57
pdf Uznesenie OZ č.58
pdf Uznesenie OZ č.59
pdf Uznesenie OZ č.60
pdf Uznesenie OZ č.61
pdf Uznesenie OZ č.62
pdf Uznesenie OZ č.63
pdf Uznesenie OZ č.64
pdf Uznesenie OZ č.65
pdf Uznesenie OZ č.66
Uznesenia OZ 26.6.2019
Uznesenia z tretieho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.6.2019 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.43
pdf Uznesenie OZ č.44
pdf Uznesenie OZ č.45
pdf Uznesenie OZ č.46
pdf Uznesenie OZ č.47
pdf Uznesenie OZ č.48
pdf Uznesenie OZ č.49
pdf Uznesenie OZ č.50
pdf Uznesenie OZ č.51
pdf Uznesenie OZ č.52
pdf Uznesenie OZ č.53
Uznesenia OZ 26.6.2019
Uznesenia z mimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.6.2019 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.26
pdf Uznesenie OZ č.27
pdf Uznesenie OZ č.28
pdf Uznesenie OZ č.29
pdf Uznesenie OZ č.30
pdf Uznesenie OZ č.31
pdf Uznesenie OZ č.32
pdf Uznesenie OZ č.33
pdf Uznesenie OZ č.34
pdf Uznesenie OZ č.35
pdf Uznesenie OZ č.36
pdf Uznesenie OZ č.37
pdf Uznesenie OZ č.38
pdf Uznesenie OZ č.39
pdf Uznesenie OZ č.40
pdf Uznesenie OZ č.41
pdf Uznesenie OZ č.42
Uznesenia OZ 17.4.2019
Uznesenia z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.4.2019 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.19
pdf Uznesenie OZ č.20
pdf Uznesenie OZ č.21
pdf Uznesenie OZ č.22
pdf Uznesenie OZ č.23
pdf Uznesenie OZ č.24
pdf Uznesenie OZ č.25
Uznesenia OZ 20.3.2019
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.3.2019 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.14
pdf Uznesenie OZ č.15
pdf Uznesenie OZ č.16
pdf Uznesenie OZ č.17
Uznesenia OZ 19.2.2019
Uznesenia z prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.2.2019 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.1
pdf Uznesenie OZ č.2
pdf Uznesenie OZ č.3
pdf Uznesenie OZ č.4
pdf Uznesenie OZ č.5
pdf Uznesenie OZ č.6
pdf Uznesenie OZ č.7
pdf Uznesenie OZ č.8
pdf Uznesenie OZ č.9
pdf Uznesenie OZ č.10
pdf Uznesenie OZ č.11
pdf Uznesenie OZ č.12
pdf Uznesenie OZ č.13
Uznesenia OZ 10.12.2018 - Ustanovujúce OZ
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.12.2018 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.30
pdf Uznesenie OZ č.31
pdf Uznesenie OZ č.32
pdf Uznesenie OZ č.33
pdf Uznesenie OZ č.34
pdf Uznesenie OZ č.35
pdf Uznesenie OZ č.36
pdf Uznesenie OZ č.37
pdf Uznesenie OZ č.38
pdf Uznesenie OZ č.39
pdf Uznesenie OZ č.40
pdf Uznesenie OZ č.41
pdf Uznesenie OZ č.42
pdf Uznesenie OZ č.43
Uznesenia OZ 11.9.2018
Uznesenia zo štvrtého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.9.2018 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.23
pdf Uznesenie OZ č.24
pdf Uznesenie OZ č.25
pdf Uznesenie OZ č.26
pdf Uznesenie OZ č.27
pdf Uznesenie OZ č.28
pdf Uznesenie OZ č.29
Uznesenia OZ 26.6.2018
Uznesenia z tretieho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.6.2018 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.14
pdf Uznesenie OZ č.15
pdf Uznesenie OZ č.16
pdf Uznesenie OZ č.17
pdf Uznesenie OZ č.18
pdf Uznesenie OZ č.19
pdf Uznesenie OZ č.20
pdf Uznesenie OZ č.21
pdf Uznesenie OZ č.22
Uznesenia OZ 10.4.2018
Uznesenia z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.4.2018 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.7
pdf Uznesenie OZ č.8
pdf Uznesenie OZ č.9
pdf Uznesenie OZ č.10
pdf Uznesenie OZ č.11
pdf Uznesenie OZ č.12
pdf Uznesenie OZ č.13
Uznesenia OZ 23.1.2018
Uznesenia z prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.1.2018 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.1
pdf Uznesenie OZ č.2
pdf Uznesenie OZ č.3
pdf Uznesenie OZ č.4
pdf Uznesenie OZ č.5
pdf Uznesenie OZ č.6
pdf Uznesenie OZ č.8
Uznesenia OZ 21.11.2017
Uznesenia zo štvrtého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.11.2017 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.25
pdf Uznesenie OZ č.26
pdf Uznesenie OZ č.27
pdf Uznesenie OZ č.28
pdf Uznesenie OZ č.29
pdf Uznesenie OZ č.30
pdf Uznesenie OZ č.31
Uznesenia OZ 18.9.2017
Uznesenia z mimoriadního zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.9.2017 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.22
pdf Uznesenie OZ č.23
pdf Uznesenie OZ č.24
Uznesenia OZ 22.8.2017
Uznesenia z tretieho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.8.2017 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.17
pdf Uznesenie OZ č.18
pdf Uznesenie OZ č.19
pdf Uznesenie OZ č.20
pdf Uznesenie OZ č.21
Uznesenia OZ 22.6.2017
Uznesenia z mimoriadního zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.5.2017 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.15
pdf Uznesenie OZ č.16
Uznesenia OZ 30.5.2017
Uznesenia z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.5.2017 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.8
pdf Uznesenie OZ č.9
pdf Uznesenie OZ č.10
pdf Uznesenie OZ č.11
pdf Uznesenie OZ č.12
pdf Uznesenie OZ č.13
pdf Uznesenie OZ č.14
pdf Uznesenie OZ č.14a
Uznesenia OZ 28.2.2017
Uznesenia z prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.2.2017 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.1
pdf Uznesenie OZ č.2
pdf Uznesenie OZ č.3
pdf Uznesenie OZ č.4
pdf Uznesenie OZ č.5
pdf Uznesenie OZ č.6
pdf Uznesenie OZ č.7
Uznesenia OZ 15.12.2016
Uznesenia zo šiesteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2016 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.27
pdf Uznesenie OZ č.28
pdf Uznesenie OZ č.29
pdf Uznesenie OZ č.30
pdf Uznesenie OZ č.31
pdf Uznesenie OZ č.32
pdf Uznesenie OZ č.33
pdf Uznesenie OZ č.34
Uznesenia OZ 18.10.2016
Uznesenia z piateho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18. 10. 2016 na Obecnom úrade v Podvysokej
pdf Uznesenie OZ č.22
pdf Uznesenie OZ č.23
pdf Uznesenie OZ č.24
pdf Uznesenie OZ č.25
pdf Uznesenie OZ č.26
Uznesenia OZ 16.8.2016
Uznesenia zo štvrtého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16. 8. 2016 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.16
pdf Uznesenie OZ č.17
pdf Uznesenie OZ č.18
pdf Uznesenie OZ č.19
pdf Uznesenie OZ č.20
pdf Uznesenie OZ č.21
Uznesenia OZ 12.4.2016
Uznesenia z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.4.2016 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.6
pdf Uznesenie OZ č.7
pdf Uznesenie OZ č.8
pdf Uznesenie OZ č.9
Uznesenia OZ 16.2.2016
Uznesenia z prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.2.2016 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.1
pdf Uznesenie OZ č.2
pdf Uznesenie OZ č.3
pdf Uznesenie OZ č.4
pdf Uznesenie OZ č.5
Uznesenia OZ z 15.12.2015
Uznesenia z piateho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2015 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.33
pdf Uznesenie OZ č.34
pdf Uznesenie OZ č.35
pdf Uznesenie OZ č.36
pdf Uznesenie OZ č.37
pdf Uznesenie OZ č.38
pdf Uznesenie OZ č.39
pdf Uznesenie OZ č.40
Uznesenia OZ 13.10.2015
Uznesenia zo štvrtého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.10.2015 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.27
pdf Uznesenie OZ č.28
pdf Uznesenie OZ č.29
pdf Uznesenie OZ č.30
pdf Uznesenie OZ č.31
pdf Uznesenie OZ č.32
Uznesenia OZ 10.9.2015
Uznesenia z mimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.9.2015 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.24
pdf Uznesenie OZ č.25
pdf Uznesenie OZ č.26
Uznesenia OZ 11.8.2015
Uznesenia z tretieho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.8.2015 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.19
pdf Uznesenie OZ č.20
pdf Uznesenie OZ č.21
pdf Uznesenie OZ č.22
pdf Uznesenie OZ č.23
pdf Uznesenie OZ č.24
Uznesenia OZ 9.6.2015
Uznesenia z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9.6.2015 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.12
pdf Uznesenie OZ č.13
pdf Uznesenie OZ č.14
pdf Uznesenie OZ č.15
pdf Uznesenie OZ č.16
pdf Uznesenie OZ č.17
pdf Uznesenie OZ č.18
Uznesenia OZ 24.2.2015
Uznesenia z prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.2.2015 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.1
pdf Uznesenie OZ č.2
pdf Uznesenie OZ č.3
pdf Uznesenie OZ č.4
pdf Uznesenie OZ č.5
pdf Uznesenie OZ č.6
pdf Uznesenie OZ č.7
pdf Uznesenie OZ č.8
pdf Uznesenie OZ č.9
pdf Uznesenie OZ č.10
pdf Uznesenie OZ č.11
pdf Uznesenie OZ č.12
Uznesenia OZ 9.12.2014
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9.12.2014 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.38
pdf Uznesenie OZ č.39
pdf Uznesenie OZ č.40
pdf Uznesenie OZ č.41
pdf Uznesenie OZ č.42
pdf Uznesenie OZ č.43
pdf Uznesenie OZ č.44
pdf Uznesenie OZ č.45
pdf Uznesenie OZ č.46
pdf Uznesenie OZ č.47
pdf Uznesenie OZ č.48
Uznesenia OZ 21.10.2014
Uznesenia z piateho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.10.2014 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.33
pdf Uznesenie OZ č.34
pdf Uznesenie OZ č.35
pdf Uznesenie OZ č.36
pdf Uznesenie OZ č.37
Uznesenia OZ 18.8.2014
Uznesenia zo štvrtého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.8.2014 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.27
pdf Uznesenie OZ č.28
pdf Uznesenie OZ č.29
pdf Uznesenie OZ č.30
pdf Uznesenie OZ č.31
pdf Uznesenie OZ č.32
Uznesenia OZ 24.6.2014
Uznesenia z tretieho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.6.2014 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.17
pdf Uznesenie OZ č.18
pdf Uznesenie OZ č.19
pdf Uznesenie OZ č.20
pdf Uznesenie OZ č.21
pdf Uznesenie OZ č.22
pdf Uznesenie OZ č.23
pdf Uznesenie OZ č.24
pdf Uznesenie OZ č.25
pdf Uznesenie OZ č.26
Uznesenia OZ 29.4.2014
Uznesenia z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.4.2014 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.11
pdf Uznesenie OZ č.12
pdf Uznesenie OZ č.13
pdf Uznesenie OZ č.14
pdf Dodatok k uzneseniu č. 14
pdf Uznesenie OZ č.15
pdf Uznesenie OZ č.16
Uznesenia OZ 25.2.2014
Uznesenia z prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.2.2014 na Obecnom úrade v Podvysokej.
pdf Uznesenie OZ č.1
pdf Uznesenie OZ č.2
pdf Uznesenie OZ č.3
pdf Uznesenie OZ č.4
pdf Uznesenie OZ č.5
pdf Uznesenie OZ č.6
pdf Uznesenie OZ č.7
pdf Uznesenie OZ č.8
pdf Uznesenie OZ č.9
pdf Uznesenie OZ č.10
Uznesenia OZ 17.12.2013
Mimoriadné zasadnutie OZ
doc Uznesenie OZ č.32
doc Uznesenie OZ č.33
Uznesenia OZ 9.12.2013
doc Uznesenie OZ č.22
doc Uznesenie OZ č.23
doc Uznesenie OZ č.25
doc Uznesenie OZ č.26
doc Uznesenie OZ č.27
doc Uznesenie OZ č.28
doc Uznesenie OZ č.29
doc Uznesenie OZ č.30
doc Uznesenie OZ č.31
Uznesenia OZ 10.9.2013
doc Uznesenie OZ č.17
doc Uznesenie OZ č.18
doc Uznesenie OZ č.19
doc Uznesenie OZ č.20
doc Uznesenie OZ č.21
Uznesenia OZ 11.6.2013
doc Uznesenie OZ č.9
doc Uznesenie OZ č.10
doc Uznesenie OZ č.11
doc Uznesenie OZ č.12
doc Uznesenie OZ č.13
doc Uznesenie OZ č.14
doc Uznesenie OZ č.15
doc Uznesenie OZ č.16
Uznesenia OZ 12.3.2013
doc Uznesenie OZ č.1
doc Uznesenie OZ č.2
doc Uznesenie OZ č.3
doc Uznesenie OZ č.4
doc Uznesenie OZ č.5
doc Uznesenie OZ č.6
doc Uznesenie OZ č.7
doc Uznesenie OZ č.8
Uznesenia OZ 11.12.2012
Uznesenia zo štvrteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.12.2012 na Obecnom úrade v Podvysokej.
doc Uznesenie č.27
doc Uznesenie č.28
doc Uznesenie č.29
doc Uznesenie č.30
doc Uznesenie č.31
doc Uznesenie č.32
doc Uznesenie č.33
doc Uznesenie č.34
Uznesenie OZ 4.9.2012
Uznesenia z tretieho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 4.9.2012 na Obecnom úrade v Podvysokej.
doc Uznesenie OZ č.20
doc Uznesenie OZ č.21
doc Uznesenie OZ č.22
doc Uznesenie OZ č.23
doc Uznesenie OZ č.24
doc Uznesenie OZ č.25
doc Uznesenie OZ č.26
Uznesenia OZ 26.6.2012
Uznesenia z mimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.6.2012 na Obecnom úrade v Podvysokej.
doc Uznesenie OZ č.17
doc Uznesinie OZ č.18
doc Uznesinie OZ č.19
Uznesenia OZ 5.6.2012
Uznesenia z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5.6.2012 na Obecnom úrade v Podvysokej.
doc Uznesenie OZ č.8
doc Uznesenie OZ č.9
doc Uznesenie OZ č.11
doc Uznesenie OZ č.10
doc Uznesenie OZ č.12
doc Uznesenie OZ č.13
doc Uznesenie OZ č.14
doc Uznesenie OZ č.15
doc Uznesenie OZ č.16
Uznesenia OZ 28.2.2012
Uznesenia z prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.2.2012 na Obecnom úrade v Podvysokej.
doc Uznesenie OZ č.1
doc Uznesenie OZ č.2
doc Uznesenie OZ č.3
doc Uznesenie OZ č.4
doc Uznesenie OZ č.5
doc Uznesenie OZ č.6
doc Uznesenie OZ č.7
Uznesenia OZ 6.12.2011
Uznesenia zo štvtého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 6.12..2011 na Obecnom úrade v Podvysokej.
doc Uznesenie OZ č.29
doc Uznesenie OZ č.30
doc Uznesenie OZ č.31
doc Uznesenie OZ č.32
doc Uznesenie OZ č.33
doc Uznesenie OZ č.34
doc Uznesenie OZ č.35
doc Uznesenie OZ č.36
Uznesenia OZ 23.8.2011
Uznesenia z tretieho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.8.2011 na Obecnom úrade v Podvysokej.
doc Uznesenie OZ č.20
doc Uznesenie OZ č.21
doc Uznesenie OZ č.22
doc Uznesenie OZ č.23
doc Uznesenie OZ č.24
doc Uznesenie OZ č.25
doc Uznesenie OZ č.26
doc Uznesenie OZ č.27
doc Uznesenie OZ č.28
Uznesesnia OZ 7.6.2011
Uznesenia z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7.6.2011 na Obecnom úrade v Podvysokej.
doc Uznesenie OZ č.10
doc Uznesenie OZ č.11
doc Uznesenie OZ č.12
doc Uznesenie OZ č.13
doc Uznesenie OZ č.14
doc Uznesenie OZ č.15
doc Uznesenie OZ č.16
doc Uznesenie OZ č.17
doc Uznesenie OZ č.18
doc Uznesenie OZ č.19
Uznesesnia OZ 15.3.2011
Uznesenia z prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.3.2011 na Obecnom úrade v Podvysokej.
doc Uznesenie OZ č.1
doc Uznesenie OZ č.2
doc Uznesenie OZ č.3
doc Uznesenie OZ č.4
doc Uznesenie OZ č.5
doc Uznesenie OZ č.6
doc Uznesenie OZ č.7
doc Uznesenie OZ č.8
doc Uznesenie OZ č.9
Uznesesnia OZ 14.12.2010
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.12.2010 na Obecnom úrade v Podvysokej.
doc Uznesenie OZ č.39
doc Uznesenie OZ č.40
doc Uznesenie OZ č.41
doc Uznesenie OZ č.42
doc Uznesenie OZ č.43
doc Uznesenie OZ č.44
doc Uznesenie OZ č.45
doc Uznesenie OZ č.46
doc Uznesenie OZ č.47
doc Uznesenie OZ č.48
Uznesenia OZ 8.10.2010
Uznesenia z piateho riadného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutočnilo 8.10.2010
doc Uznesenie OZ č.32
doc Uznesenie OZ č.33
doc Uznesenie OZ č.34
doc Uznesenie OZ č.35
doc Uznesenie OZ č.36
doc Uznesenie OZ č.37
doc Uznesenie OZ č.38
Uznesenia OZ 11.12.2009
Uznesenia zo šiesteho riadného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutočnilo 11.12.2009
doc Uznesenie OZ č.41
doc Uznesenie OZ č.42
doc Uznesenie OZ č.43
doc Uznesenie OZ č.44
doc Uznesenie OZ č.45
doc Uznesenie OZ č.46
doc Uznesenie OZ č.47
doc Uznesenie OZ č.48
doc Uznesenie OZ č.49
Uznesenia OZ 16.10.2009
Uznesenia z piateho riadného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutočnilo 16.10.2009
doc Uznesenie OZ č.35
doc Uznesenie OZ č.36
doc Uznesenie OZ č.37
doc Uznesenie OZ č.38
doc Uznesenie OZ č.39
doc Uznesenie OZ č.40

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Albert

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: