VZN Obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2019
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Podvysoká
pdf VZN č.5/2019
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č.4/2019
VZN č.2/2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 2/2019 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Podvysoká
pdf VZN č.2/2019
VZN č.1/2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
pdf VZN č.1/2019
VZN č.2/2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad
VZN č.7 2017
VZN č.7 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Podvysoká.
pdf VZN č.7 2017
VZN č.6 2017
VZN č.6 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Podvysoká.
pdf VZN č.6 2017
VZN č.5 2017
VZN č.5 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
pdf VZN č.5 2017
VZN č.3 2017
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č.3 2017
VZN č.4 2017
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podvysoká
pdf VZN č.4 2017
VZN č.8/2017
VZN ktorým sa určuje postu, podmienky a výška úhrady ytovaní sociálnych služieb obce Podvysoká
pdf VZN č.8/2017
VZN č.2/2017
VZN o miestnej dani za psa
pdf VZN č.2/2017
VZN č.1/2017
VZN o určení náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z..
pdf VZN č.1/2017
Dodatok č,1
Dodatok č.1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Podvysoká - VZN č.5/2014
PDF Dodatok č.1
VZN č.6/2016
VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
pdf VZN č.6/2016
VZN č.5/2016
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Podvysoká
pdf VZN č.5/2016
VZN č.4/2016
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Podvysoká
pdf VZN č.4/2016
VZN č.7/2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 7/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č.7/2016
VZN č.3/2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 3/2016 o miestnej dani za psa
pdf VZN č.3/2016
VZN č.2/2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č.2/2016 o miestnej dani z nehnuteľností
pdf VZN č.2/2016
VZN č.1/2016
VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podvysoká
pdf VZN č.1/2016
VZN č.8/2015
VZN o výške príspevku ku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
pdf VZN č.8/2015
VZN č.7/2015
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Podvysoká
pdf VZN č.7/2015
VZN č.6/2015
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Podvysoká
pdf VZN č.6/2015
Návrh
Návrh dodatku č.1 k VZN č.11/2015
pdf Návrh dodatku č.1 k VZN č.11/2015
Dodatok k VZN č.4 2015
Dodatok o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Podvysoká
pdf Dodatok k VZN č.4/2015
VZN č.11/2015
VZN ktorým sa určuje postup , podmienky a výška úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb
pdf VZN č.11/2015
VZN č.10 2015
VZN o miestnej dani za psa
pdf VZN č.10/2015
VZN č.9/2015
VZN o miestnej dani z nehnuteľností
pdf VZN č.9/2015
VZN č.5/2015
VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom. VZN nadobúda účinnosť dňom 1.11.2015
pdf VZN č.5/2015
VZN č.4/2015
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016
pdf VZN č.4/2015
VZN č.3/2015
VZN o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Podvysoká. VZN nadobúda účinnosť 1.9.2015
pdf VZN č.3/2015
VZN č.4/2014
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Podvysoká. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2015
pdf VZN č.4/2014
VZN č.3/2014
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Podvysoká. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2015
pdf VZN č.3/2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 7/2013
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Podvysoká
doc VZN č.7 2014
pdf VZN č.7 2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 6/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Podvysoká
doc VZN č.6 2014
pdf VZN č.6 2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 5/2013
o pohrebníctve
doc VZN č.5 2014
pdf VZN č.5 2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 4/2013
o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom Podvysoká
doc VZN č.4 2014
pdf VZN č.4 2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 3/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc VZN č.3 2014
pdf VZN č.3 2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 2/2013
o miestnej dani za psa
doc VZN č.2 2014
pdf VZN č.2 2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podvysoká č. 1/2013
o miestnej dani z nehnuteľností
doc VZN č.1 2014
pdf VZN č.1 2014

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Albert

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: