ŠkolstvoZákladná škola Podvysoká

                 Adresa : 023 57 Podvysoká 307
                 Telefón: +421 41 4346 218, 
                               + 421 911 858 515
                    Web.: http://zspodvysoka.edupage.org/
                   Email: skola@zspodvysoka.edu.sk
           Riaditeľka: p. RnDr. Dedíková  


V obci  sa nachádza  Základná škola so školskou jedálňou a telocvičňou. Budovy ZŠ prešli  v roku 2009 až 2010 rozsiahlou rekonštrukciou: zateplenie obvodových múrov, výmeny okien a dverí, kúrenia, vodovodných rozvodov, sanity a podláh. 

                                                

Základná škola Podvysoká realizuje v rokoch 2014 – 2015 projekt „Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju“ v rámci programu Prispôsebenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha , ktorý je financovaný z Nórskych fondov.

Granty EHP pre Finančný mechanizmus EHP Nórske granty pre Nórsky finančný mechanizmus Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Názov projektu : „Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju“
Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom
Výstup programu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy

Popis projektu:
Škola môže ovplyvniť dopady klimatických zmien na krajinu dvoma spôsobmi
- reálnymi zásahmi do okolitej prírody, čím ovplyvní mikroklímu v najbližšom okolí
- výchovou povedomia potreby ekologického myslenia a správania u žiakov, rodičov i verejnosti, čo je vklad
hlavne do budúcnosti.

Ďalšie informácie
Materská škola Podvysoká


                    Adresa: Podvysoká č. 354
                  Telefón: +421 41 4346 654
                       Web: www.studnicka.juplo.com
                     Email: mspodvysoka@gmail.com
              Riaditeľka: Eva Janíková

MŠ je v prevádzke od roku 1990. Je to trojtriedna
 materská škola bez právnej subjektivity.

          
      Materská škola pracuje podľa vlastného vzdelávacieho 
      programu „Studnička radosti a poznania„ ,ktorý 
      obsahuje ŠVP ISCED 0  so zameraním na
      environmentálnu a regionálnu výchovu. 
      Viac na internetovej stránke školy.

    

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Izidor

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: